اخبار و مقالات

آزمون های نظام مهندسی (سوالات متداول)

خبر آزمون نظام مهندسی

مخصوص داوطلبان آزمون سال 98

آزمون های نظام مهندسی:

آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در هر سال با توجه به هماهنگی های انجام شده با سازمان سنجش آموزش کشور در دو نوبت برگزار خواهد شد که بطور معمول هر نوبت در یک نیمه از سال خواهد بود. خبرهای تکمیلی درخصوص هر یک از آزمون های نظام مهندسی در فواصل زمانی مشخص در بخش اخبار سایت انتشارات نوآور و سایت دفتر مقررات ملی اعلام خواهد شد. لازم بذکر است فرصت ثبت نام برای هر آزمون مطابق برنامه زمانبندی آن حداقل یک ماه خواهد بود و اطلاع رسانی های کافی از طریق سایت و همچنین سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی استانها انجام خواهد شد.

خبر آزمون نظام مهندسی
آزمون های نظام مهندسی (سوالات متداول) 3

اعتبار قبولی آزمون‌ های نظام مهندسی

با عنایت به مفاد دستورالعمل شماره ۱۱۹۵۵/۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۸۴ اعتبار قبولی هر آزمون درصورت رعایت شرایط و ضوابط دستورالعملهای آن آزمون، با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان حداکثر تا چهار سال پس از زمان برگزاری هر آزمون خواهد بود. بدیهی است درصورت سپری شدن بیش از مدت زمان چهار سال به هیچ عنوان قبولی های صادره معبتر نخواهد بود و متقاضی میبایست مجدداً در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان شرکت نماید.

چگونگی شركت در آزمون‌ های نظام مهندسی و مراحل اخذ پروانه اشتغال به كار : 

متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از هفت رشته اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک میبایست ابتدا از اداره کل راه و شهرسازی و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانی که میخواهند در آن استان پروانه اشتغال به کار دریافت نموده و فعالیت حرفهای انجام دهند، از امکان اخذ پروانه اشتغال به کار در رشته و صلاحیت موردنظر مطمئن گردند.

با توجه به مفاده ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ سال کارآموزی یا سابقه کار میتوانند در آزمونها شرکت نمایند. کاردانها و معماران تجربی نیز میبایست مراتب امکان اخذ پروانه اشتغال به کار را از سازمان نظام کاردانی ساختمان استان استعلام نمایند.

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.