درب های طرح چوب مجموعه ای از درب های کاملا فلزی می باشند که در طرح های مختلف ارائه می گردد.